Mucizeler Atölyesine çocuğunuzu çırak verin, hayata usta çıksın.
Laterna Magica

Mitoloji Atölyesi

MİTOLOJİ ve BÜYÜ ATÖLYESİ

Zihnin sınırsız hayal gücünün keşfidir mitoloji; insanın hiç farkında olmadığı kendi büyülü dünyasının keşfi. Daha özgür bir söylemle, insanın kendisinin, düşünme biçiminin ve kavrayış sınırlarının sonsuzca belirginlik kazanması. Mitolojinin çekim alanına giren insan, o ana kadar içinde yaşadığı bedenini, olayları anlamlandırmasında etkili olan ruhunu ayna gibi görür karşısında; kendisiyle ve hiç bilmediği sırlarıyla yüz yüze gelir, sahiden kendisinin olanı bütün çıplaklığıyla görür. Birden bir yolculuk başlar ruhunun en ücra köşelerine, dışardaki doğanın bütün gizemli hallerinin, aslında kendi içinde yerleşik olduğunu hisseder aniden. Bir yanda akıl ve mantık, bir yanda aşk ve tutku karışır birbirine. İsyanlar başlar iç dünyanın en derin vadilerinde; göğün mavisi, güneşin kızılı, ışığın sarısı, yaprağın yeşili birbirine geçer. Bu zıtlıklardan doğar ışık sızmayan ormanlar, sık dallı ağaçlar, kıvrıla kıvrıla akan dereler, hafifçe esen meltemler, yedi kat açan güller; ve bir ressamın tablosuna, bir heykeltrajın heykeline, bir şairin dizelerine, bir hatibin sözlerine birer büyülü renk olur katılır.

Mitolojinin ana yurdu Eski Yunan ve Roma’nın birbirinden büyülü öykülerinin sanata yansımış hallerinin ele alınacağı ve her bir öykünün ardındaki gizli anlamların açıklanacağı Mitoloji ve Büyü Atölyesi’nin amacı, insana kendi ruhunu seyrettirmektir; ilk önce kendini tanıyan insanın, özel ya da genel yaşamında rastlantısal sonuçları önceden görmesini ve olabilecekleri sezmesini kolaylaştırmak; bireysel yaşamının değişik dönemlerinde karşılaştığı ya da karşılacağı diğer insanları rahatça seyretmesine ve onların duygu karmaşalarının şifresini çözmesine olanak tanımak; sonuçta kişinin kendi dünyasında varolan, ama o ana kadar açığa çıkaramadığı gizemli bir yaratıcılığın keşfine yardımcı olmak.

Mitoloji ve Büyü Atölyesi, aşk, sevgi, sadakat, başkaldırı, ihanet, nefret gibi insanca duygulanımlar üzerine binlerce ansiklopedinin sayfalarca yazdığı konuları, 8 haftalık görsel bir show eşliğinde felsefi, psikolojik ve sanatsal çözümlemelere de başvurarak katılımcıların ruhuna zerketmeyi tasarlıyor. Her an kıpır kıpır, soluk alıp veren, esneyip bükülebilen ve sonsuz hareketli bu büyülü Atölye’de Rönesans dönemi ressamlarının resimlerinden seçilmiş slayt gösterileriyle türlü masalın içine gizlice nüfuz edecek olan katılımcılar, bir anda daha önce söyleyemediklerini, söylemeye, daha önce yazamadıklarını yazmaya başlıyor. Karşılıklı sohbetler, tartışmalar, tatlı itirazlar ve yorumlarla antik dünyanın “Omnia mutantur, nihil interit, Türkçe söyleyişle, Her şey değişir, hiçbir şey yok olmaz,” şeklindeki büyülü ifadesi slogan halini alıyor ve bütün çalışmalarda insan, doğanın ve kendisinin büyülü müziğini duymaya başlıyor ve insan olmanın anlamını çözümlediği gibi bireysel yaşamının değerini kavrıyor.

Atölye’de İşlenecek Konular:

1. Hafta:

Evrenin Doğuş Öyküleri ve İlk İnsan

(Bu çalışma’da yaratılış öyküleri Rönesans tabloları eşliğinde, Homeros’un Odysseia ve Ilias adlı destanlarından ve Ovidius’un Metamorphoses (Başkalaşımlar) adlı eserinden alıntılar yapılarak işlenecek ve insanın bütün zıtlıkları içinde barındıran doğası tartışmaya sunulacaktır.)

2. Hafta:

Mitolojik sürgünler

(Slayt gösterileri eşliğinde, Homeros’un Odysseus adlı kahramanı ve Vergilius’un Aeneas adlı kahramanının sürgün yolculukları temel alınarak kişinin kendi iç dünyasını keşfetmesi için görkemli bir yolculuğa çıkılacaktır.)

3. Hafta

Öte Dünya’ya İniş

(Mitoloji’nin birbirinden ilginç yeraltına iniş öyküleriyle, ölümün ve öte dünyanın anlamını kavramaya yönelik bu çalışmada, dia gösterilerinin ışığında yeraltı dünyasının şimdiye kadar hiç görülmemiş haritası üzerinde bir gezinti yapılacaktır. )

4. Hafta

Mitoloji’de Başkalaşan Bedenler

(Ovidius’un Metamorphoses (Başkalaşımlar) adlı eserindeki büyülü dünya tasarımının slayt gösterileri içinde sunulacağı bu çalışmada, doğa’da varolan herşeyin, büyü sonucunda başka bir nesneye dönüşümü ve ardındaki anlam açıklanacaktır. Katılımcılar insanın, kah bir hayvan, kah bir çiçek, kah bir ağaç; bir kuş ya da bir taş, hatta bazen sadece bir ses’e dönüşümünü hayranlıkla izlemek olanağı bulacaklardır.)

5. Hafta

İnsan’ın Hiç Bitmeyecek Duygulanımı: Aşk ve Tutku

(Mitolojideki ünlü aşk öykülerinden seçmelerin görsellikler eşliğinde sunulacağı bu çalışma, kadın ve erkek olmanın anlamına, birbirine karşıt doğaların sırlarının keşfine yöneliktir. Aşk’ı elde etmek için hazırlanan efsanevi büyülerin ve büyülü sözlerin aktarılacağı bu atölyede, insanın sevgi ve nefret ikilemine sahip doğası tartışmaya sunulacaktır.)

6. Hafta

Mitoloji’de Adalar

(Mitolojik öykülere konu olan adaların coğrafi konumları, insanın keşif tutkusu ve adanın gizemli anlamı üzerinde dia gösterileri eşliğinde yoğunlaşılacak bu çalışma, insanın dış dünyayı nasıl algıladığının sorgulanmasına yöneliktir.)

7. Hafta

Mitoloji’de Gökyüzü

(Mitoloji’nin gökyüzüne, yıldızlara ve gezegenlere bakışının değerlendirileceği bu atölye çalışmasında, günümüz astronomisindeki yıldızların ve gezegenlerin adlarını oluşturan öyküler işlenecektir. Katılımcılar, değişik görsellikler eşliğinde her gün seyrettikleri gökyüzünün aslında büyülü birer masal dünyası olduğunu anlayacaklardır.)

8. Hafta

Günümüzün Mitoloji Dünyasına Bakışı

(Çağdaş dünya edebiyatının ve sinemasının yararlandığı antik mitoloji öykülerinden yine görselliklerle örülü birer derleme sunulacak bu çalışmada, mitolojinin çocuk ve yetişkin ruhundaki etkileri tartışmaya sunulacaktır.)

Etiketler: